böcker · Bibeln · jul · livet · tro

Advent – väntan och förväntan

November månad är mörk kall och dyster men när advent kommer och förberedelser inför julen startar, man tänder ljus, sätter upp Betlehemsstjärnan i fönstret, plockar fram julkrubban och väntan inför julens glada budskap genom Jesus födelse. Ordet advent kommer från latinets adventus som betyder “ankomst”.

Jag håller på och läser en bok som heter “The season nativity: Confessions and Practices of an Advent, Christmas & Epiphany Extremist” by Sybil MacBeth.

Jag älskar den här boken, Sybil har en enkel och medryckande berättarstil och boken är en bra påminnelse om anledningen till varför och hur vi firar advent, jul- och trettondagsafton. Hon berättar också med en stor portion humor om hur hon firar dessa högtider och kryddar med  berättelser från hennes liv.

En sak som jag har tagit till mig är att advent också är starten på ett nytt kyrkoår – en tid till att påminna oss om att sätta Jesus i centrum i våra liv och låta honom vara vår ledsagare in i det nya året och evigheten.

Dessa rader från boken har slagit rot i mitt hjärta och jag kommer redan nu att börja be, sammanfatta det gågna året och välkomna 2016 med ett glatt och öppet hjärta i Kristus.

“Första söndagen i advent, söndag närmast 30 november markerar det Kristna nyåret. Detta är den tid när jag ger mina nyårlöften. Eftersom de flesta av mina nyårslöften är av andlig natur- be mer, vara mer uppmärksamm, vara snäll, älska Gud, följa Jesus, prata mindre, öppna mitt hjärta. – Advent är lämpligare för mig än den 1 januari för en nystart, en ny början. Advent är tiden för mig att återförenas med mina pilgrims följeslagare, att starta igen på stigen genom kyrkoåret och  vandringen med Gud. Advent, jul, och trettondagen är säsonger att dyka ner i berättelsen om Jesus.” Sibyl MacBeth

Jag brukar inte avge några nyårslöften utan de seaste åren så har  jag har bett om “ett ord i tro” – ett ord att jobba med under det nya året för att fördjupa min tro och gemenskap med Gud.

Förra året så fick jag ordet “Redeemed” (återlöst/frälst) när jag bad och till en början så trodde jag att jag missupfattat det hela och bad om och om igen, men hela tiden så kom ordet “Redeemed” tillbaka. Jag tyckte till en början att det var ett litet konstigt ord att få, återlöst, när jag frågade Gud vad han ville förmedla så fick jag till svar; “Jag vill att du ska ta till dig med HELA ditt hjärta att du är återinlöst och älskad.”

Som man frågar får man svar, speciellt från Gud och under året så har jag jobbat på att öppna mitt hjärta till fullo för Guds kärlek och inte låta oro och ångest styra i mitt liv.

Bibeln2

I december förra året så gjorde jag en liten Bibelask där jag skrev ett brev till mig själv med tankar, önskingar och böner för 2015. Jag lade även ner ett hjärta och ett krusifix innan jag stängde asken och ställde den på mitt bönealtare.

Prayeroneword

Jag öppnade asken idag och läste brevet som jag skrev till mig själv för lite drygt ett år sedan och innehållet bjöd inte på några större överaskningar, de flesta av mina förhoppningar inför det här året har infriats och några får följa med in i nästa år tillsammans med nya mål och förväntningar.

Så idag börjar jag be om ett nytt ord i tro för 2016 och jag har påbörjat en 25-dagars bibelstudie via Youversion.com (finns som app till både telefon och surfplatta): “Rediscovering the Christmas season” – Återupptäck Julens högtid.

Vad jag gillar med den här Bibelstudien är att varje dag så utmanas jag att fundera kring det jag läst genom att exponera mig för Guds ord, utforska, uttrycka och praktiskt jobba med min tro.

Exponera: Dagens bibeltext är från; Lukasevangeliet 2, (Jesu födelse, Jesus hos Symeon och Hanna i templet, den tolvårige Jesus i templet.)

Utforska: Diskutera eller skriv om Symeon och Hanna,  två personer som blev välsignade och fick se Guds frälsare med egna ögon. Hur kan ditt liv återspegla den här typen av förväntan?

Uttryck: Tänk på hur du föregår  julen. Hur mycket av denna känsla av spänning är centrerad på ankomsten av Kristus?

Praktiskt: Innan du börjar denna 25-dagars resa, tillbringa tid i bön. Be Gud att öppnadina ögon så att din vision av Jesus blir tydligare än den någonsin har varit. Be Gud att göra dig mer medveten om vad det innebär att leva ditt liv med förväntan om tillkomsten av Jesus. Även på ett personligt plan, när Jesus kommer är livet ett verkligt äventyr. Låt oss uppleva det till fullo denna julsäsong!

böcker · Bibeln

7 Nyårs önskningar

Junk journal front
Junk journal back

Hoppas att Ni har haft en underbar jul!

Jag älskar att gå i second hand butiker och leta efter gamla böcker för inspiration och nyligen hittade jag en intressant andakts bok. Den är skriven 1935 av Theo Doros och hans riktiga namn var Lantz Oskar Theodor och han var en svensk Betelpredikant.

Boken heter; De sju punkternas bok vardagsråd och helgdagstankar

Jag gillar den här boken en hel del, det känns nästan som att livet var lite lättare och varje text är skriven i sju punkter. Förklaringen han har gett till att det är just sju punkter är denna;

Varför sju poäng? Tja, det är bara ett infall. Men siffran sju är helig och förekommer ofta både i Bibeln och i naturen. Räkna Karlavagnens stjärnor! Jag gillar nummer sju.
Theo Doros

De första sju punkterna i boken handlar om hur man inleder det nya året och jag gillar verkligen det han skriver och jag beslöt mig för att göra en nyårsbok 7 Nyårsönskningar”.

Jag har gjort klart framsidan och baksidan, i framsidan som är gjord av ett gammalt kuvert har jag stuckit ner en lapp med en personlig nytt år bön med mina önskningar och förhoppningar för nästa år.

Här är 7 Nyårsönksningarskriven av Theo Doro. Bibelverserna har jag lagt till och de kom till mig under tiden som jag jobbade med texterna.

1. Nya ögon. Med det nya året behöver vi nya ögon. Vi behöver klarsynta ögon för att rätt uppfatta saker och ting Det är endast kärleken som iståndsätter oss att se vad som sker i det som sker.

Ögat är kroppens ljus. Om ditt öga är friskt, får hela din kropp ljus.
Matteus 6:22

2. Nya ideal. Med det gamla året även de gamla idealen läggas bakom oss. Men utan ideal varken kunna eller vilja vi leva. Vi behöver därför högre och renare ideal än någonsin förr.

Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. 2 Timotheos brevet 3:16-17

3. Nya uppgifter. Nytt år och nya uppgifter höra samman. Kärlekens ande skapar nya intressen. Att realisera dessa må vara det kommande årets stora uppgift.

Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande.
2 Timotheos brevet 1:7

4. Nya krafter. Nya uppgifter kräva nya krafter. Men dessa nya krafter äga vi i de gamla kraftkällorna. Med den gamle hebreiske sångaren kunna vi säga ”Alla mina källor har jag i Gud.”

med stark hand och uträckt arm, ty hans nåd varar i evighet,
Psaltaren 136:12

2 Mosebok 33:18-23  Mose möter Guds härlighet i klippskrevan.

5. Nya erfarenheter. Med det nya året möter oss nya upplevelser. Gå vi i Guds skola, få vi nya läxor. Vårt liv behöver ej likna ett enformigt tramp i en tröskverksvandring. Nya dagar och nya erfarenheter.

Tänk inte på det som har hänt, bry er inte om det som förr har varit. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag skall göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen.
Jesaja 43:18-19

 6. Nya segrar. Även om det nya året bliver ett stridens år. Segra eller gå under. Må Gud giva oss seger på varje front. Kampens härlighet följes av segerns härlighet. Och den som övervinner, klädes i segerdräkt.

Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.
Filipperbrevet
4:13

7. Nya bönesvar. Nya dagar och nya behov. Nya behov och nya böner. Nya böner och nya svar. Så må vårt nya år då bliva ett nytt böneår med många nya härliga bönesvar.

Allt vad ni ber om i er bön skall ni få, när ni tror.Matteus 21:22

 

En bild på Theo Doros
Theo Doros

böcker · Bibeln · personligt · tro

Kapitel 2 – Ditt liv är ingen slump

Kapitel två handlar om att vi är skapade med eftertanke, Gud lämnar ingenting åt slumpen, han har noga planerat det som är du och jag och våra liv. Gud gör inga misstag – Han har en plan för både dig och mig!

Gud har skapat mig. Vilka delar av min personlighet och mitt liv har jag svårt att acceptera?

Jag har svårt att acceptera att jag inte orkar lika mycket som jag vill, jag försöker tänka att det är bättre att göra lite än att göra mycket och inte få någonting gjort.
Min impulsivitet har satt mig i klistret många gånger – långsamhetens lov är något som jag tränar mig i hela tiden.

Ett urval av bibelord från kapitel två:

Benen i min kropp var inte osynliga för dig, när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Psaltaren 139:15

Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, de var bestämda innan någon av dem hade kommit. Psaltaren 139:16

iksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. Efesierbrevet 1:4

I kraft av sin vilja födde han oss på nytt genom sanningens ord, för att vi skulle vara en förstlingsfrukt bland dem som han har skapat. Jakobs brev 1;18

 

 

böcker · Bibeln · personligt · tro

Kapitel 1 – allt börjar med Gud

Idag startar jag med att läsa och reflektera kring boken; ”Att leva med mål och mening – vad i hela friden gör jag här”. av Rick Warren.
(Boken finns som pocket på adlibris för 49:-)

Jag börjar med att göra en sammanfattning om vad kapitlet handlar om och gör personliga reflektioner utifrån den fråga som ställs i slutet på varje kapitel. Slutar med ett urval av bibelverser som finns i kapitlet.

Första kapitlet handlar om att vi är skapad av Gud och åt Gud, och att det bara är genom Gud som vi kan hitta vårt ursprung, vår identitet, vår mening, vårt syfte, vår betydelse och vårt mål. För att finna meningen med våra liv så behöver vi leva i Guds ord och ha en nära relation med Jesus.

Vad kan jag göra för att påminna mig själv om att livet handlar om att leva för Gud, och hur behåller jag mitt fokus på Gud och inte på världens alla lockelser?

Läsa bibeln, jag läser lite varje dag och jag tycker det är spännande att jämföra olika översättningar med varandra, speciellt om jag har svårt att greppa ett bibelstycke. Bön är en viktig gemenskap och ett sätt att komma nära Gud. Musik/lovsång är ett underbart sätt att vila i Gud. Bjuda in Gud att vara med mig i mitt liv i både stort och smått. Gemenskap med andra troende.

Ett urval av bibelord från kapitel ett:

Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga …. allt är skapat genom honom och till honom. Kolosserbrevet 1:16

 I hans hand är allt levandes själ och alla mänskliga varelsers anda. Job 12:10

 Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. Matteus 16:25

 Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet, den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. 1 Korinthierbrevet 2:7

 I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut. Efesierbrevet 1:11

Det skulle vara både spännande och roligt att få ta del av dina tankar och funderingar. Här finns inget rätt eller fel – vi har alla olika vägar att gå tillsammans med Gud, för att hitta Guds vilja med våra liv!

böcker · Bibeln · livet · musik

Mål och mening

På mitt jobb så har vi föreläsningar varje vecka med olika teman, den här veckan så har vi mål som tema. Några frågeställningar som vi går igenom med våra deltagare är; Vad har jag för mål? Hur sätter jag upp mål? Hur gör jag för att nå mina mål? Jag tycker det är både spännande och roligt att få hålla i de här föreläsningarna, för jag lär mig otroligt mycket av våra deltagare, alla har olika erfarenheter och tankar kring livet och dess mål och mening.

2007 så köpte jag en väldigt spännande bok som handlar just om mål och mening med livet, av olika anledningar så har jag inte kommit igenom mer än halva boken, fast den är så otroligt bra! ;OD
Idag när jag läste min bloggkompis blogg: Vattenslangen, så tyckte jag att hennes idé med att ha lite struktur på bloggen vara en god tanke. Om man plussar ihop struktur med mål och mening så har vi en vinnare.

Jag känner starkt att det är dax att läsa ut boken; Leva med mål och mening – Vad i hela världen gör jag här? av Rick Warren. Ni som har hängt med på bloggen ett tag, vet att jag försökte mig på samma sak 2008, men den gången lyckades jag inte hela vägen. Det vore kul om det är fler som vill hänga på och läsa den här boken tillsammans med mig, om ni inte vill köpa boken så går det bra att göra kommentarer i alla fall. (Boken finns som pocket för 49:- på adlibris). Tänkte köra två kapitel i veckan, ett på måndagar och ett på torsdagar, startar på måndag 13-01-14 med kapitel ett.

Boken har 40 kapitel, att det blev just 40 kapitel har en koppling till bibeln, att många livsförändringar tog just 40 dagar, t.e.x Noas liv förändrades efter 40 dagars regn, Moses liv förändrades efter 40 dagar på berget Sinai, Jesus frestas i öknen under 40 dagar.

Bättre två en en, de får riklig lön för sin möda. Om de faller kan de hjälpa varandra upp … Där en blir övermannad kan två hålla stånd, och tredubbel tråd brister inte så snart. Predikaren 4:9-12