Bibeln · Ett år i tro · kyrkoårets texter

Ett år i tro Nåd och tjänst

Me2

Den här veckan har blivit lite annorlunda när jag varit sjuk och viljan har funnits men inte kraft, så här kommer veckans bild som är inspirerad från Psaltaren 25:4-5 visa mig, led mig, lär mig dina vägar och den är gjord som ett självporträtt. Jag vill ha en djupare gemenskap med Gud och tyckte att det passade bra ihop med dagens Psaltar text. Att det blev fem stycken Biblar som jag sitter på var nog mest en slump, trodde jag. Men när jag började be över bilden så är det faktiskt så att jag brukar läsa fem olika översättningar när jag vill gå på djupet i Bibelns texter. Gud har koll på allt! 😉

Jag har fått frågan hur det går till när jag planerar vilka bilder jag ska göra varje vecka. I min skiss bok så skriver jag in söndagens bibeltexter och när jag läser texterna så får jag oftast en ide eller bild som jag skissar ner i min bok. Det är inte alltid som jag själv förstår i just det ögonblicket hur bilden kommer att bli och innebörden med den. Veckans bild är en sådan som jag inte fått att gå ihop med söndagens text och det är alltide lika spännande att se slutresultatet!

Skiss
Så här ser veckans skisser och Bibelstudier
ut i min skissbok!

Söndagens tema är Nåd och tjänst och det är Septuagesima – nionde söndagen innan påsk och Jesus seger på korset.

Söndagens texter:
Jer 9:23−24
1 Kor 1:1−3
Matt 20:1−16
Ps 25:4−11

 

Annonser
Ett år i tro · kyrkoårets texter

Ett år i tro – Jesus skapar tro

Psalm 36.8

Veckans bild är inspirerad ifrån Psaltaren 36:8 ”Hur dyrbar är inte din nåd, Gud! Människors barn har sin tillflykt under dina vingars skugga.”

På söndag är det den tredje söndagen efter trettondagen och veckans tema är Jesus skapar tro, även kallad trons dag.

Att öppna sig för Gud och ta emot hans kärlek är en gåva, tron är en gåva och något för mig att förvalta väl genom bön, gemenskap och tillbedjan. Att leva ett kristet liv är att vilja lära känna Jesus mer och mer. ”Jesus sade till honom: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Johannes 14:6

Det är många gånger som jag läst historien om officerare som kommer till Jesus och ber honom bota sin tjänare, men jag inser nu att jag inte reflekterat djupare över vad som sker i det här mötet. I bibel 2000 och folkbibeln så står det i vers 10, Jesus blev förvånad, vilket förbryllade mig lite hur kunde Jesus bli förvånad? När jag läste samma text i 1917 och Amplified översättningen (Den översättningen försöker ta både ord mening och sammanhang i beaktande för att exakt översätta originaltexten) så får jag en djupare förståelse för textens innebörd, där står det ”Jesus blev förundrad. Han blev förundrad över officerarens totala tillit till Jesus, samma tillit som jag en dag vill kunna uttrycka, Jesus jag litar helt och fullt på dig.

Jag är kristen, jag försöker leva ett kristet liv i alla siuationer och händelser i mitt liv, men jag är enbart människa och i min strävan att leva ett fullvärdigt liv för Gud så misslyckas jag ibland, vissa dagar är min tro stark och min förtröstan är stor, vissa dagar är tron en kamp. Jag tror att det är helt i sin ordning om vi inte hade motgångar och tvivel så skulle inte vår glädje och tillbedjan vara äkta. Så att i dag säga: Jesus jag litar helt och fullt på dig, då är jag inte helt sann mot mig själv och Gud, utan det är min önskan.

”Vi är glada, när vi är svaga och ni är starka. Och vad vi ber om är just detta, att ni skall nå fram till allt större mognad”. 2 Korinthierbrevet 13:9

Avslutar med att länka till ett inlägg som jag skrev i Januari 2013 tänk vad mycket som kan hända på ett par år när man är tillsammans med Gud!

Veckans texter till ”Jesus skapar tro”
1 Kungaboken 8:41-43 Salomons bön
Romarbrevet 1:16-17 Brevets tema
Matteus 8:5-13 En hednisk officers tro
psaltaren 36:6-10 Den ogudaktiges ondska och Herrens godhet

Veckans bön
Himmelske fader, tack för att du kom till mi i nödens stund och satte mig på fast mark, jag ber om kraft och mognad i min tro och gemenskap med Jesus. Amen

En vän

En vän är någon som sträcker ut sin
hand och rör vid ditt hjärta.
Jesus är den vän som sträckt ut sin
hand och rört vid mitt hjärta.
Jag behöver aldrig känna mig ensam
tillsammans med Jesus.
Om du känner dig ensam och behöver en vän
ropa till Jesus, och lägg din hand i hans
så går du inte ensam längre.
Anna-Carin

Kunde inte låta bli att lägga till den här dikten och lite musik ;D
Hittade en fin dikt på Internet;

Helige Fader,
du vill att alla människor
skall leva i din sanning.
Tack för din kärlek.
Hjälp oss att föra ditt förnyande
evangelium vidare,
så att du får skapa sanna människor
av allt ditt folk.
Hör oss för Jesu Kristi skull

Gud, idag tänker vi på
vad det innebär att tro.
Dagarna ljusnar utanför vårt fönster,
luften är klar.
Här vill vi vara stilla en stund:
andas och tro.
Gud, i dig lever vi och finns till.
Stilla våra tankar. Gör vår tro klar,
som luften utanför vårt fönster.

Fader, ibland är det svårt att tro.
För dig står vi både vetande och ovetande
men anar ett ljus som aldrig dör.
Tack för att du för oss är som en dag
utan kväll,
som en sol utan nedgång.
Tack för att du låter dig finnas.
Tack för att vår tro i dig har funnit
det som ingen människa har anat.
Författare okänd

Ett år i tro

Ett år i tro – Livets källa

11
Veckans bild är gjord av en vän
till mig, Gerda Smit. Inspirerad
av Efesierbrevets text.

På söndag är det andra söndagen efter trettonhelgen och temat är ”Livets källa”

Veckans texter till ”Livets källa”
2 Mos 33:18-23 Mose får se Herrens härlighet
Efesierbrevet 1:7-14 Utkorelsen ett ämne för lovprisning
Psaltaren 19:2-7 Guds uppenbarelse i skapelsen och i ordet

 Tankar kring veckans texter
Denna veckas texter är alla vackra och alla talar de om gåvor, gåvor från Gud och Jesus är den största gåvor av alla.

Jag älskar att läsa texten i andra Mosebok där Moses fick gåvan att se Guds härlighet. Vilken härlig present! Många gånger jag har också funnit tröst i denna historia i vetskapen om  att Gud är med mig och att hans kärlek är en trygg och underbar plats att vara på; sade Herren, Här är en plats för dig att stå med mig på den här stora stenen. 2Mos 33:21

I Johannes kan vi läsa om bröllopet i Cana och där Jesus gör sitt första underverk under sin tid på jorden. Jag har funderat kring det här bibel stycket många gånger när jag var yngre, hur kunde så mycket vin vara en välsignelse? Vinet symboliserar här den gemenskap som vi kommer att få i Kristus efter hans offer på korset och nattvardsfirandet. Man kan också förstå att det behövdes mycket vin för att det skulle räcka till alla bröllopsgästerna, tydligen så kunde det vara så att hela byn oftast var närvarande och att man firade sju till fjorton dagar. En glimt av Guds härlighet i himelen.

Psalm 19 är en underbar psalm;  Himlarna vittnar om Guds härlighet,
himlavalvet förkunnar hans händers verk. vers 2

Veckans bön
Himmelske Fader, tack för alla dina fina presenter som du gett till oss och ge mig mod att använda de du har gett mig. Amen

När jag läser veckans texter så använder jag mig av 4-5 olika bibelöversättningar och när jag använde en engelsk översättning; the Messsge så blev jag hänförd. Jag tänker inte försöka mig på att översätta texten utan jag lägger till texten i sin helhet:

Psalm 19:1-9 MSG
1-2 God’s glory is on tour in the skies,
    God-craft on exhibit across the horizon.
Madame Day holds classes every morning,
    Professor Night lectures each evening.

3-4 Their words aren’t heard,
    their voices aren’t recorded,
But their silence fills the earth:
    unspoken truth is spoken everywhere.

4-5 God makes a huge dome
    for the sun—a superdome!
The morning sun’s a new husband
    leaping from his honeymoon bed,
The daybreaking sun an athlete
    racing to the tape.

That’s how God’s Word vaults across the skies
    from sunrise to sunset,
Melting ice, scorching deserts,
    warming hearts to faith.

7-9 The revelation of God is whole
    and pulls our lives together.
The signposts of God are clear
    and point out the right road.
The life-maps of God are right,
    showing the way to joy.
The directions of God are plain
    and easy on the eyes.

Bibeln · Ett år i tro · kyrkoårets texter

Ett år i tro! Första söndagen efter trettondagen – Jesus dop

Sketch dove

På söndag är det första söndagen efter trettondagen och kyrkoårets texter handlar om Jesus dop.

Jesus blir döpt Matteus 3:13-17

Herrens tjänare Jesaja 42:1-7
Apostlagärningarna 18:19, 19:6
Herrens löfte till David om ett evigt rike Psaltaren 89:20-29

På svenska kyrkans hemsida hittade jag den här texten som jag tyckte om:
”Musselskalet är en medeltida dop symbol. Många framställningar visar Johannes i Jordans vatten bredvid Jesus. Med ett musselskal öser han vatten över Jesus. En mussla kan rymma en pärla. Jesus berättar att det med himmelriket är som när en man sålde allt han ägde för att vinna en dyrbar pärla som han funnit. Genom dopets vatten kan människan vinna något av så stort värde att ett nytt liv börjar.”

En intressant predikan om Jesus dop av Pär Parbring.

En film om Jesus dop från Youtube: