Bibeln · Ett år i tro · kyrkoårets texter

Ett år i tro Nåd och tjänst

Me2

Den här veckan har blivit lite annorlunda när jag varit sjuk och viljan har funnits men inte kraft, så här kommer veckans bild som är inspirerad från Psaltaren 25:4-5 visa mig, led mig, lär mig dina vägar och den är gjord som ett självporträtt. Jag vill ha en djupare gemenskap med Gud och tyckte att det passade bra ihop med dagens Psaltar text. Att det blev fem stycken Biblar som jag sitter på var nog mest en slump, trodde jag. Men när jag började be över bilden så är det faktiskt så att jag brukar läsa fem olika översättningar när jag vill gå på djupet i Bibelns texter. Gud har koll på allt! 😉

Jag har fått frågan hur det går till när jag planerar vilka bilder jag ska göra varje vecka. I min skiss bok så skriver jag in söndagens bibeltexter och när jag läser texterna så får jag oftast en ide eller bild som jag skissar ner i min bok. Det är inte alltid som jag själv förstår i just det ögonblicket hur bilden kommer att bli och innebörden med den. Veckans bild är en sådan som jag inte fått att gå ihop med söndagens text och det är alltide lika spännande att se slutresultatet!

Skiss
Så här ser veckans skisser och Bibelstudier
ut i min skissbok!

Söndagens tema är Nåd och tjänst och det är Septuagesima – nionde söndagen innan påsk och Jesus seger på korset.

Söndagens texter:
Jer 9:23−24
1 Kor 1:1−3
Matt 20:1−16
Ps 25:4−11

 

Annonser
Ett år i tro · kyrkoårets texter

Ett år i tro – Jesus skapar tro

Psalm 36.8

Veckans bild är inspirerad ifrån Psaltaren 36:8 ”Hur dyrbar är inte din nåd, Gud! Människors barn har sin tillflykt under dina vingars skugga.”

På söndag är det den tredje söndagen efter trettondagen och veckans tema är Jesus skapar tro, även kallad trons dag.

Att öppna sig för Gud och ta emot hans kärlek är en gåva, tron är en gåva och något för mig att förvalta väl genom bön, gemenskap och tillbedjan. Att leva ett kristet liv är att vilja lära känna Jesus mer och mer. ”Jesus sade till honom: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Johannes 14:6

Det är många gånger som jag läst historien om officerare som kommer till Jesus och ber honom bota sin tjänare, men jag inser nu att jag inte reflekterat djupare över vad som sker i det här mötet. I bibel 2000 och folkbibeln så står det i vers 10, Jesus blev förvånad, vilket förbryllade mig lite hur kunde Jesus bli förvånad? När jag läste samma text i 1917 och Amplified översättningen (Den översättningen försöker ta både ord mening och sammanhang i beaktande för att exakt översätta originaltexten) så får jag en djupare förståelse för textens innebörd, där står det ”Jesus blev förundrad. Han blev förundrad över officerarens totala tillit till Jesus, samma tillit som jag en dag vill kunna uttrycka, Jesus jag litar helt och fullt på dig.

Jag är kristen, jag försöker leva ett kristet liv i alla siuationer och händelser i mitt liv, men jag är enbart människa och i min strävan att leva ett fullvärdigt liv för Gud så misslyckas jag ibland, vissa dagar är min tro stark och min förtröstan är stor, vissa dagar är tron en kamp. Jag tror att det är helt i sin ordning om vi inte hade motgångar och tvivel så skulle inte vår glädje och tillbedjan vara äkta. Så att i dag säga: Jesus jag litar helt och fullt på dig, då är jag inte helt sann mot mig själv och Gud, utan det är min önskan.

”Vi är glada, när vi är svaga och ni är starka. Och vad vi ber om är just detta, att ni skall nå fram till allt större mognad”. 2 Korinthierbrevet 13:9

Avslutar med att länka till ett inlägg som jag skrev i Januari 2013 tänk vad mycket som kan hända på ett par år när man är tillsammans med Gud!

Veckans texter till ”Jesus skapar tro”
1 Kungaboken 8:41-43 Salomons bön
Romarbrevet 1:16-17 Brevets tema
Matteus 8:5-13 En hednisk officers tro
psaltaren 36:6-10 Den ogudaktiges ondska och Herrens godhet

Veckans bön
Himmelske fader, tack för att du kom till mi i nödens stund och satte mig på fast mark, jag ber om kraft och mognad i min tro och gemenskap med Jesus. Amen

En vän

En vän är någon som sträcker ut sin
hand och rör vid ditt hjärta.
Jesus är den vän som sträckt ut sin
hand och rört vid mitt hjärta.
Jag behöver aldrig känna mig ensam
tillsammans med Jesus.
Om du känner dig ensam och behöver en vän
ropa till Jesus, och lägg din hand i hans
så går du inte ensam längre.
Anna-Carin

Kunde inte låta bli att lägga till den här dikten och lite musik ;D
Hittade en fin dikt på Internet;

Helige Fader,
du vill att alla människor
skall leva i din sanning.
Tack för din kärlek.
Hjälp oss att föra ditt förnyande
evangelium vidare,
så att du får skapa sanna människor
av allt ditt folk.
Hör oss för Jesu Kristi skull

Gud, idag tänker vi på
vad det innebär att tro.
Dagarna ljusnar utanför vårt fönster,
luften är klar.
Här vill vi vara stilla en stund:
andas och tro.
Gud, i dig lever vi och finns till.
Stilla våra tankar. Gör vår tro klar,
som luften utanför vårt fönster.

Fader, ibland är det svårt att tro.
För dig står vi både vetande och ovetande
men anar ett ljus som aldrig dör.
Tack för att du för oss är som en dag
utan kväll,
som en sol utan nedgång.
Tack för att du låter dig finnas.
Tack för att vår tro i dig har funnit
det som ingen människa har anat.
Författare okänd

Bibeln · Ett år i tro · kyrkoårets texter

Ett år i tro! Första söndagen efter trettondagen – Jesus dop

Sketch dove

På söndag är det första söndagen efter trettondagen och kyrkoårets texter handlar om Jesus dop.

Jesus blir döpt Matteus 3:13-17

Herrens tjänare Jesaja 42:1-7
Apostlagärningarna 18:19, 19:6
Herrens löfte till David om ett evigt rike Psaltaren 89:20-29

På svenska kyrkans hemsida hittade jag den här texten som jag tyckte om:
”Musselskalet är en medeltida dop symbol. Många framställningar visar Johannes i Jordans vatten bredvid Jesus. Med ett musselskal öser han vatten över Jesus. En mussla kan rymma en pärla. Jesus berättar att det med himmelriket är som när en man sålde allt han ägde för att vinna en dyrbar pärla som han funnit. Genom dopets vatten kan människan vinna något av så stort värde att ett nytt liv börjar.”

En intressant predikan om Jesus dop av Pär Parbring.

En film om Jesus dop från Youtube:

 

kyrkoårets texter

Nyårsdagen – I Jesu namn

Hearts 1
Jesus har gjort mig fri

Nytt år och nya möjligheter!

Jag hittade den här texten som jag skrev 2011 och den berörde mitt hjärta också idag när jag läste den!

Aldrig har livet varit bättre än nu,
jag lämnar det gamla bakom mig,
och välkomnar det nya livet.

Kungarnas kung, Jesus lever i mitt hjärta
och kallar mig till sig.

Herre, jag är tacksam,
förundrad över allt du gjort.

Att du kunde se det goda
bakom all min smuts.

Men jag är rättfärdigad
Genom Sonen har jag
fått Guds rikedom.

Blodet och korset har gjort mig fri

Du såg bakom min mask och såg
den jag skulle kunna bli
genom din rättfärdighet

Låt mitt liv få bli som du tänkt för mig
Låt mitt liv få visa vem Du är

Jag behöver inte bära
bördan av den jag har varit
För jag är förlåten

Vackra Frälsare, underbara rådgivare
Du är vägen, sanningen och livet
Du är den Uppståndne, Himmelens mästare
och Du regera över allt

Jämna vägen för Gud, bered en väg för Herren
För Herren kommer, alla ska se Hans härlighet
Jord och himmel fröjda dig, inför Honom som vi har så när

Känner din osedda kraft,
lyfter mina händer mot himmelen och ler

Guds frid och nåd över det nya året!

Herren välsigne dig och bevare dig.
Herren låte sitt ansikte lysa över dig
och vare dig nådig.
Herren vände sitt ansikte till dig
och give dig frid.
4 Mosebok 6:24-26